Aktuálne oznamy

 

 

 • Prilej olej a poteš seba aj prírodu

 

Prilej olej a poteš seba aj prírodu

Máte doma použitý  kuchynský olej? Doneste ho do materskej školy a prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu. Okrem dobrého pocitu, že prispievate k ochrane životného prostredia, škola dostane odmenu vo forme čistého slnečnicového oleja (6:1) a octu (1:1).

 

Ako zbierať olej:

 • Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (prehľadnej) plastovej fľaše a priniesť na zberné miesto v našej materskej škole.
 • Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín.

Aký druh oleja odovzdať:

 • Všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,...).
 • Kuchynské oleje, tuky po vyprážaní alebo fritovaní.
 • Oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji,...).

Nezbierajú sa minerálne, motorové a odpadové oleje!

Ďakujeme, že nám pomáhate rozmýšľať ekologicky!

Kolektív MŠ

 

 

 

!!!!!!!!!!!

Aktualizovaný školský semafór

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v časti Aktuálne témy_Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 bolo uverejnené Rozhodnutie ministra školstva Číslo: 2021/18439:2-A1810, ktorým sa s účinnosťou od 18. 10. 2021 mení rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021. Zmena sa dotýka bodu 6, ktorý znie:

 

„6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.

a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o žiaka,

b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

c) nie je obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.“.

 

Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/18439:1-A1810 z 31. augusta 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

 

Aktualizovaný školský semafór tu: 

Rozhodnutie ministra tu:

 

 

 

POĎAKOVANIE

Materská škola Milošová ďakuje členom Rady školy p. poslancovi JUDr. Pajerovi za finančný sponzorský dar a Ing. Larišovi za zakúpenie veľkého množstva hygienických potrieb pre celú materskú školu. 

kolektív MŠ

 

 

 

 

Kolektív MŠ Milošová ďakuje p. Mravcovi a Noskovi za príjemné a poučné dopoludnie spojené s praktickými ukážkami náročnej práce polície.

Zároveň ďakujeme za sladkosti, ktoré priniesli pre deti z materskej školy.  

 

 

  

Žiadame rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba priviesť najneskôr do 8,00 hod.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky.
 • V šatni sa NEZDRŽIAVAŤ VIAC AKO 10 MIN. a v max. možnej miere dodržiavať 2 metrové odstupy. 

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 • Papuče - vhodná obuv pre deti
 • Pyžamo
 • Náhradné veci do skrinky ( tepláky, legíny, tričko, spodné prádlo,...)
 • Vlastný plastový pohárik na pitný režim 
 • Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.
 • Ochranné rúško
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vypísané a podpísané v prvý deň nástupu do MŠ.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dávame do pozornosti

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.