Aktuálne oznamy

 

OZNAM

Poplatok a stravné na mesiac marec 2020 sa vyberá:

04.03.2020 (streda) v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod.

05.03.2020 (štvrtok) v čase od 7,00 hod. do 12,00 hod.

Žiadame o dodržanie uvedených termínov. 

 

 

 

P O Ď A K O V A N I E

Materská škola Milošová ďakuje kolektívu, rodičom a priateľom školy za sponzorské finančné dary, ktoré sú postupne použité na vybavenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach v MŠ – napr. položenie podlahovej gumy, žalúzie, koberce do tried, ...

p. Martiniaková               p. Lariš

p. Martiniak                  p. Pajer

p.Jašurková                   p. Rucková

p.Paláriková                   p. Jujeczka

p.Knežiková                   p. Kozáková

p.Švábiková                   p. Liptáková

p.Štetiar                      p. Veselková

p.Mičkechová                 p. Janková

p.Svoboda                     p. Janík

p.Jašurková                   p. riad. Masnicová

p.Targošová                   p. uč. Dufeková

p. Rebrošová                  p. uč. Vašková

p.Gerátová                    p. uč. Čimborová

p.Prívarová                    p. uč. Prívarová

p.Bzdilíková                   p. uč. Miková      

p.Metlická                    p. Zvercová

p.Ruceková                   p. Kuricová

p.Tomčalová                  p. Mitrengová

p.Poláková             

p.Repčíková             

 

Ď A K U J E M E

 

P O Ď A K O V A N I E

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje za sponzorské dary v školskom roku 2019/2020.

p.Liptáková – kancelársky papier

p.Szabová – koberce, sáčky Mikuláš, baliaci papier, rolky, vianočné dekorácie, detské tašky

p.Jurčíková – detské CD

p.Poláková – prefotenie farebných blahoželaní pre deti, kancel. papier

p.Čičková – CD rozprávky, kancelárske papiere

p.Križek – kancelársky papier

p.Kucharčíková – puzzle

p.Švábiková – drevená kuchynka, riady do kuchynky, interaktívne pero s kartičkami

p.Jašurková – far. papiere, pastelky, lepy, veľké papiere, závesy, háčkovaný mravec, dekoračné ozdoby

p.Bzdiliková – koberce

p.Jurištová – živý stromček

Švík – koberecdo triedy 5 – 6 ročných detí

p.Blahuta – CD, DVD

p.Blahutová – hračky pre deti

 

Ď A K U J E M E