Aktuálne oznamy

 

Úhrada príspevkov v školách a školských zariadeniach

KORONAVÍRUS
01. 04. 2020

 

Mesto Čadca informuje o postupe pri uhrádzaní príspevkov v období mimoriadnej situácie.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V tejto súvislosti informujeme rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, základné umelecké školy, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. apríla až do odvolania pozastavené.

 

 

 

 

OZNAM

 

Mesto Čadca ako zriaďovateľ základných, materských, základných umeleckých škôl a centra voľného času na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu a pokynov ministra školstva oznamuje, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca naďalej ostávajú zatvorené až do odvolania.

  • pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
  • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Mesto Čadca doporučuje uskutočniť zápis elektronicky, prípadne poštou. Zápisný lístok je zverejnený na webovom sídle školy. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa základnej školy.     

 

Názov

Riaditeľ

Adresa

 

Základná škola

 

Mgr. Zdenka Maslíková

 

Rázusova 2260, Čadca

 

ZŠ Jána Amosa Komenského

 

Mgr. Anna Dinisová

 

Komenského 752, Čadca

 

Základná škola s materskou školou

 

 Ing. Eva Gurová

Podzávoz 2739, Čadca

 

Základná škola s materskou školou

 

PaedDr. Renáta Rišianová

 

Horelica 429, Čadca

 

Základná škola

 

Mgr. Viera Kubicová

 

M.R.Štefánika 2007, Čadca

 

Základná škola

 

 

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

 

 

Milošová u Prívary 477, Čadca

 

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

Usmernenie ministerky školstva si môžete pozrieť tu

Sledujte aj naďalej oznamy na našej webovej stránke, ktoré budeme v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať.

Riaditeľstvo MŠ

MIMORIADNY OZNAM!!!

Po zasadnutí krízového štábu a z dôvodu mimoriadne zníženého počtu detí zriaďovateľ mesto Čadca rozhodol o zatvorení MŠ Milošová od 12.03.2020 do 18.03.2020.

 

 

POZOR, DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA!!!

Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

 

 

https://www.mestocadca.sk/mesto/2020/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19.html

 

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

 

https://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly/ministerstvo-skolstva-usmernenie-c-3-k-sireniu-koronavirusu

 

 P O Ď A K O V A N I E

Materská škola Milošová ďakuje kolektívu, rodičom a priateľom školy za sponzorské finančné dary, ktoré sú postupne použité na vybavenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach v MŠ – napr. položenie podlahovej gumy, žalúzie, koberce do tried, ...

p. Martiniaková               p. Lariš

p. Martiniak                  p. Pajer

p.Jašurková                   p. Rucková

p.Paláriková                   p. Jujeczka

p.Knežiková                   p. Kozáková

p.Švábiková                   p. Liptáková

p.Štetiar                      p. Veselková

p.Mičkechová                 p. Janková

p.Svoboda                     p. Janík

p.Jašurková                   p. riad. Masnicová

p.Targošová                   p. uč. Dufeková

p. Rebrošová                  p. uč. Vašková

p.Gerátová                    p. uč. Čimborová

p.Prívarová                    p. uč. Prívarová

p.Bzdilíková                   p. uč. Miková      

p.Metlická                    p. Zvercová

p.Ruceková                   p. Kuricová

p.Tomčalová                  p. Mitrengová

p.Poláková             

p.Repčíková             

 

Ď A K U J E M E

 

P O Ď A K O V A N I E

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje za sponzorské dary v školskom roku 2019/2020.

p.Liptáková – kancelársky papier

p.Szabová – koberce, sáčky Mikuláš, baliaci papier, rolky, vianočné dekorácie, detské tašky

p.Jurčíková – detské CD

p.Poláková – prefotenie farebných blahoželaní pre deti, kancel. papier

p.Čičková – CD rozprávky, kancelárske papiere

p.Križek – kancelársky papier

p.Kucharčíková – puzzle

p.Švábiková – drevená kuchynka, riady do kuchynky, interaktívne pero s kartičkami

p.Jašurková – far. papiere, pastelky, lepy, veľké papiere, závesy, háčkovaný mravec, dekoračné ozdoby

p.Bzdiliková – koberce

p.Jurištová – živý stromček

Švík – koberecdo triedy 5 – 6 ročných detí

p.Blahuta – CD, DVD

p.Blahutová – hračky pre deti

 

Ď A K U J E M E