Aktuálne oznamy

Vážení rodičia, 

poplatok a stravné za mesiac marec 2019 sa vyberá v dňoch:

12.03. 2019 (utorok) v čase od 7,00 - 12,00 hod.

13.03. 2019 (streda) v čase od 7,00 - 12,00 hod.

Prosíme rodičov, aby dodržali uvedené termíny.

Oznamujeme rodičom, že prevádzka Materskej školy Milošová bude v čase jarných prázdnin ( od 04.03. do 08.03. 2019) zatvorená. Nástup detí do MŠ je v pondelok 11.03. 2019. 

 

Dňa 15.03. 2019 navštívi našu Materskú školu profesionálny fotograf. Rodičia majú možnosť zapísať svoje dieťa na fotenie vo vestibule MŠ. Fotografovanie bude prebiehať v dopoludňajších hodinách. 

 

Riaditeľka Materskej školy Milošová 445, 022 01 Čadca pozýva zákonných zástupcov dieťaťa na:

Zápis dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 v termíne od 15.02.2019 do 15.03.2019.

Na zápis je potrebné priniesť:

  • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

Materská škola je zameraná na oblasti:

  • Príroda – ochrana životného prostredia, separovanie, environmentálna výchova, skúmanie a experimentovanie
  • Zdravie– zdravý životný štýl, otužovanie, zdravá strava, športové aktivity
  • Kultúra a tradície– regionálna výchova, ľudové zvyky a tradície
  • Projekty a súťaže– práca s talentovanými deťmi vo výtvarnej oblasti, základy anglického jazyka, spolupráca s inými materskými školami na medzinárodnej úrovni, zapájanie sa do celoštátnych a medzinárodných projektov

Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu pod názvom „ŠTVORLÍSTOK“. 

e-mailová adresa: ms.milosova@gmail.com, tel. číslo: 041/433 41 93

Ponúkame príjemné, pokojné, rodinné prostredie pre Vaše dieťa.

 

 

 

Dňa 21.02. 2019 (štvrtok) nám v dopoludňajších hodinách rozprávkové bytosti Bupi prídu odovzdať výhru z projektu Bupi pre deti z našej materskej školy. 

Vážení rodičia, 

pri príležitosti Dňa učiteľov a po dohode so zriaďovateľom Mesta Čadca, bude dňa 29.03.2019 (piatok) prevádzka MŠ zatvorená. 

riaditeľstvo MŠ

POĎAKOVANIE RODIČOM

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje rodičom za sponzorské dary v školskom roku 2018/2019.

p. Blažeková, Capeková - priebežné zabezpečovanie hygienických potrieb pre celú materskú školu v školskom roku 2018/2019 - mydlá, toaletný papier, vreckovky

p. Nečedová, p.Veselková, p. Ruceková - servítky, zubné pasty, vreckovky, 

p. Ruceková - pastelky pre deti

p. Nečedová - hračky pre deti

p. Kuricová - dekoračný šarkan - estetizácia chodby

p. Mravcová - CD rozprávky

p. Kubašková - kancelársky papier, ceruzky

p. Pokrývková - lopatky na sneh

p. Jašurková - farebné výkresy, pastelky, darčeky pre deti - háčkované kľúčenky, háčkovaný maskot triedy

p. Szabová - pomoc pri projekte Domestos, vrecká na mikulášske balíčky, látky na kreatívnu tvorbu

Mičkechová – potreby do triedy Myšky

Bzdilíková – papiere, výkresy

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – člen Rady školy - občerstvenie, sladkosti pre deti

Judr. Jozef Pajer – člen Rady školy -  sponzorský dar pre potreby školy

Ďakujeme rodičom, ktorý majú snahu spoločne sa s nami zapájať do projektov, ktoré si vyžadujú nemalé úsilie a priniesli našej materskej škole pekné výhry pre VAŠE DETI. 

KOLEKTÍV MŠ

Oznam a poďakovanie

V mesiaci október sa naša tridsaťšesťročná Materská škola Milošová 445 dočkala skvelej správy. Pán primátor Ing. Milan Gura nám oznámil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR ohľadom schválenia projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy našej materskej školy.

Aj napriek snaženiu nášho vedenia, ale aj ochoty našich zamestnancov, ktorí v nutných prípadoch svojpomocne zvládali čiastočné rekonštrukcie, potrebovala naša materská škola nutné opravy a renovácie vyplývajúce z akútneho havarijného stavu.

Aj z tohto dôvodu bol už v roku 2017 predložený spomínaný projekt na zníženie energetickej náročnosti. Už zo samotného názvu vyplývajú následné plánované rekonštrukčné zmeny:

 - rekonštrukcia kotolne- výmena vykurovania tuhým palivom na plynové,

 -výmena okien,

 -kanalizácia,

 -exteriérové zateplenie budovy,

 -renovácia elektroinštalácie.

Celkové oprávnené nákladyna daný projekt boli v mesiaci október roku 2018 schválené vo výške 324 121,73 EUR. Z toho nenávratný finančný prostriedok EÚ a ŠR tvorí hodnotu 307 915,64 EURspolufinancovanie Mesta Čadca 16 206,09 EUR.

Z tohto dôvodu chceme poďakovať Mestu Čadca a pánovi primátorovi Mesta Ing. Milanovi Gurovi za prípravu, spracovanie a predloženie návrhu na spomínaný projekt.

Vďaka snahe zainteresovaných osôb sa teraz môžeme tešiť na plánovanú rekonštrukciu Materskej školy Milošová, ktorá sa má uskutočniť v priebehu mesiacoch aprílaž október v roku 2019.