Aktuálne oznamy

 

Opatrenia v nadväznosti na epidemiologickú  situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19

 

Vážení rodičia, sledujte webovú stránku ministerstva školstva, na ktorej sú zverejnené najnovšie opatrenia a prevádzkové podmienky škôl i manuál  ŠKOLSKÝ SEMAFOR s prílohami, v nadväznosti na epidemiologickú  situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

Ďakujeme

 

OZNAM

Vážení rodičia, 

vstup do budovy MŠ Milošová je povolený len v režime OP. Žiadame rodičov, ktorí nespĺňajú režim OP, aby si zabezpečili prevzatie dieťaťa osobou, ktorá tento režim spĺňa alebo na obed a v popoludňajších hodinách volali na školský telefón (0948 298 624) a po dohode poverená osoba v materskej škole dieťa privedie ku dverám.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo MŠ

 

 

POĎAKOVANIE

Kolektív MŠ Milošová ďakuje p. poslancom - JUDr. Pajerovi, Ing. Larišovi,zákonným zástupcom -  p. Szabovej a p. Martiniakovej za sponzorský dar vo forme sladkostí do mikulášskych balíčkov pre všetky deti z materskej školy. 

Poďakovanie patrí aj p. Delinčákovi - ovocie, zelenina Bukov za zabezpečenie mandarínok pre celú MŠ Milošová.

Svojou milou návštevou a krabicou plnou sladkostí nás potešil aj pán PhDr. Pavol Holeštiak.

Za krásny vianočný stromček pred budovou materskej školy a vo vestibule vďačíme p. Jurištovej. 

ĎAKUJEME 

 

 

 

Usmernenie pre vstup cudzích osôb do priestorov materskej školy

 

Súbor typu pdf Usmernenie pre vstup cudzích osôb do priestorov materskej školy (pdf, 456.1 kB)

 

Súbor typu docx Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 24.43 kB)

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

 

 

 

 • Prilej olej a poteš seba aj prírodu

 

Prilej olej a poteš seba aj prírodu

Máte doma použitý  kuchynský olej? Doneste ho do materskej školy a prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu. Okrem dobrého pocitu, že prispievate k ochrane životného prostredia, škola dostane odmenu vo forme čistého slnečnicového oleja (6:1) a octu (1:1).

 

Ako zbierať olej:

 • Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (prehľadnej) plastovej fľaše a priniesť na zberné miesto v našej materskej škole.
 • Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín.

Aký druh oleja odovzdať:

 • Všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,...).
 • Kuchynské oleje, tuky po vyprážaní alebo fritovaní.
 • Oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji,...).

Nezbierajú sa minerálne, motorové a odpadové oleje!

Ďakujeme, že nám pomáhate rozmýšľať ekologicky!

Kolektív MŠ 

 

  

Žiadame rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba priviesť najneskôr do 8,00 hod.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky.
 • V šatni sa NEZDRŽIAVAŤ VIAC AKO 10 MIN. a v max. možnej miere dodržiavať 2 metrové odstupy. 

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 • Papuče - vhodná obuv pre deti
 • Pyžamo
 • Náhradné veci do skrinky ( tepláky, legíny, tričko, spodné prádlo,...)
 • Vlastný plastový pohárik na pitný režim 
 • Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.
 • Ochranné rúško
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vypísané a podpísané v prvý deň nástupu do MŠ.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dávame do pozornosti

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.