Aktuálne oznamy

 

 

Milí oteckovia, milé mamičky....

Blíži sa krásny sviatok – Deň rodiny.

Pri tejto príležitosti vás pozývame na „Rodinnú besiedku“, ktorá sa uskutoční dňa 26.5.2022 na školskom dvore MŠ Milošová.

Čo vás čaká? – Stretnutie rodičov, Program detí, Váľanie mája a Spoločná opekačka.

Prosíme o spoluprácu – priniesť dobrú náladu :) , špekačky, príp. palicu na opekanie.

V prípade nepriaznivého počasia vás budeme informovať o náhradnom termíne.

Teší sa na vás kolektív Materskej školy Milošová. 

Viac info u pani učiteliek na triedach.

 

 

 

Prevádzka materských škôl v meste Čadca

počas letných prázdnin 2022 

 

 

v mesiaci júl 2022 bude k dispozícii:

prevádzka MŠ Milošová + prihlásené deti z MŠ Fraňa Kráľa (v prípade   rekonštrukcie), MŠ Janka Kráľa (Žarec), MŠ Podzávoz

prevádzka MŠ Hurbanova + prihlásené deti z MŠ SNP, MŠ Horelica.

 

v mesiaci august 2022 bude k dispozícii: 

prevádzka MŠ Janka Kráľa (Žarec) + prihlásené deti z MŠ Fraňa Kráľa, MŠ Milošová, MŠ Podzávoz, MŠ Horelica.

prevádzka MŠ SNP + prihlásené deti z MŠ Hurbanova

 

Poplatok za materskú školu počas letných mesiacov (júl, august), sa uhrádza v sume 30,-€ za jeden mesiac. 

  

 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2022

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v čase :                              

od 02.05.2022  -  29.05.2022

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu.

Prednostne budú prijaté deti:

 1. podľa § 59 školského zákona č.245/2008 Z.z. budú prednostne prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

 2. deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

Ostatné podmienky prijímania detí:

 1. deti od 3 rokov veku, v postupnosti: najskôr deti 5 ročné, 4 ročné, 3 ročné

 2. deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,

 3. deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,

 4. podľa kapacitných možností materskej školy aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa).

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2022. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy. 

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY SI MÔŽETE PREVZIAŤ OSOBNE V MATERSKEJ ŠKOLE MILOŠOVÁ V ČASE ZÁPISU ALEBO SI JU MÔŽETE STIAHNUŤ PRIAMO NA ODKAZE NIŽŠIE. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie tu: 

 

 

  

 

 

Ďakujeme Mirke a Ľubkovi Martiniakovcom za poskytnutie a inštaláciu kamerového systému v objekte Materskej školy Milošová, ktorý bude slúžiť najmä ako prevencia proti vandalizmu na školskom dvore. 

Zároveň platí ZÁKAZ VSTUPU NEOPRÁVNENÝM OSOBÁM DO AREÁLU MATERSKEJ ŠKOLY okrem oprávnených osôb v čase prevádzky. 

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU HELIGONKÁRKE A SPEVÁČKE Z KYSÚC SANDRE KRČMÁRIKOVEJ, KTORÁ NÁM SVOJIM SPEVOM A HROU NA HELIGÓNKE SPESTRILA PROGRAM PRI STAVANÍ MÁJA.

KOLEKTÍV MŠ

  

ĎAKUJEME

pani bábkoherečke  Evke Liptákovej

za krásne divadelné predstavenie „O čudnom vajíčku“.

 

POĎAKOVANIE

Kolektív MŠ Milošová ďakuje pani Jurištovej za krásne kvety, vďaka ktorým sa nám spoločne s deťmi darí skrášľovať školský dvor každý rok. 

Ďakujeme firme JOKO-EKO, s.r.o. p. Kondekovi za sprostredkovanie a dovoz hliny na úpravu školského dvora. 

Kolektív MŠ Milošová ďakuje rodine Čičkovej za krásnu a užitočnú ukážku pletenia veľkonočných korbáčov spojenú s prednáškou na tému uchovávania tradícií v našej obci. 

Taktiež ďakujeme za darčeky v podobe korbáčov a sladkostí pre deti z MŠ Milošová.

Kolektív MŠ

 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie:

 

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti na stiahnutie tu:  

 

Opatrenia v nadväznosti na epidemiologickú  situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19

 

Vážení rodičia, sledujte webovú stránku ministerstva školstva, na ktorej sú zverejnené najnovšie opatrenia a prevádzkové podmienky škôl i manuál  ŠKOLSKÝ SEMAFOR s prílohami, v nadväznosti na epidemiologickú  situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

Ďakujeme

 

 

 

 

 • Prilej olej a poteš seba aj prírodu

 

Prilej olej a poteš seba aj prírodu

Máte doma použitý  kuchynský olej? Doneste ho do materskej školy a prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu. Okrem dobrého pocitu, že prispievate k ochrane životného prostredia, škola dostane odmenu vo forme čistého slnečnicového oleja (6:1) a octu (1:1).

 

Ako zbierať olej:

 • Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (prehľadnej) plastovej fľaše a priniesť na zberné miesto v našej materskej škole.
 • Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín.

Aký druh oleja odovzdať:

 • Všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,...).
 • Kuchynské oleje, tuky po vyprážaní alebo fritovaní.
 • Oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji,...).

Nezbierajú sa minerálne, motorové a odpadové oleje!

Ďakujeme, že nám pomáhate rozmýšľať ekologicky!

Kolektív MŠ 

 

  

Žiadame rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba priviesť najneskôr do 8,00 hod.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky.
 • V šatni sa NEZDRŽIAVAŤ VIAC AKO 10 MIN. a v max. možnej miere dodržiavať 2 metrové odstupy. 

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 • Papuče - vhodná obuv pre deti
 • Pyžamo
 • Náhradné veci do skrinky ( tepláky, legíny, tričko, spodné prádlo,...)
 • Vlastný plastový pohárik na pitný režim 
 • Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.
 • Ochranné rúško
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vypísané a podpísané v prvý deň nástupu do MŠ.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dávame do pozornosti

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.