Aktuálne oznamy

Oznam a poďakovanie

V mesiaci október sa naša tridsaťšesťročná Materská škola Milošová 445 dočkala skvelej správy. Pán primátor Ing. Milan Gura nám oznámil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR ohľadom schválenia projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy našej materskej školy.

Aj napriek snaženiu nášho vedenia, ale aj ochoty našich zamestnancov, ktorí v nutných prípadoch svojpomocne zvládali čiastočné rekonštrukcie, potrebovala naša materská škola nutné opravy a renovácie vyplývajúce z akútneho havarijného stavu.

Aj z tohto dôvodu bol už v roku 2017 predložený spomínaný projekt na zníženie energetickej náročnosti. Už zo samotného názvu vyplývajú následné plánované rekonštrukčné zmeny:

 - rekonštrukcia kotolne- výmena vykurovania tuhým palivom na plynové,

 -výmena okien,

 -kanalizácia,

 -exteriérové zateplenie budovy,

 -renovácia elektroinštalácie.

Celkové oprávnené nákladyna daný projekt boli v mesiaci október roku 2018 schválené vo výške 324 121,73 EUR. Z toho nenávratný finančný prostriedok EÚ a ŠR tvorí hodnotu 307 915,64 EURspolufinancovanie Mesta Čadca 16 206,09 EUR.

Z tohto dôvodu chceme poďakovať Mestu Čadca a pánovi primátorovi Mesta Ing. Milanovi Gurovi za prípravu, spracovanie a predloženie návrhu na spomínaný projekt.

Vďaka snahe zainteresovaných osôb sa teraz môžeme tešiť na plánovanú rekonštrukciu Materskej školy Milošová, ktorá sa má uskutočniť v priebehu mesiacoch aprílaž október v roku 2019.

 Milí rodičia,

projekt Bupi spustilo hlasovanie na webovej stránke www.vyhraj.bupi.sk od 5.11. do 5.12.2018.

Na webovej stránke www.vyhraj.bupi.sk v hľadáčiku vyhľadajte našu MŠ Milošová 445, zadajte svoj email a prideľte nám bod. Za každý bod ďakujeme!! Podporte nás svojim hlasom v súťaži o krásne ceny.

Kolektív MŠ

 

Milí rodičia,

podporte a hlasujte za našu Materskú školu v projekte Domestos. Ako na to?

1. účtenky z akéhokoľvek produktu Domestos vhoďte do krabičky vo vestibule MŠ

2. Zaregistrujte sa na www.domestospreskoly.sk - sekcia "Pre rodičov"

- vyhľadajte MŠ Milošová 445, zadajte svoju e-mailovú adresu 

- od firmy Domestos vám príde e-mail, že možete hlasovať za úlohu, ktorú plnia vaše deti v Materskej škole. Potom stačí len kliknúť a bod je náš. Je to veľmi jednoduché.

Ďakujeme