Aktuálne oznamy

  

POĎAKOVANIE

Riaditeľstvo MŠ Milošová ďakuje rodičom, priateľom školy, sponzorom MŠ Milošová za spoluprácu v školskom roku 2020/2021. AJ vďaka vám sa nám podarilo úspešne zvládnuť tento náročný školský rok. 

 

Riaditeľstvo MŠ

 

 

 

Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa do Materskej školy Milošová na školský rok 2021/2022 si môžete prevziať u riaditeľky školy. 

 

 

POĎAKOVANIE

 

Kolektív Materskej školy Milošová ďakuje rodičom a priateľom školy za sponzorské dary v školskom roku 2020/2021:

 

 

 1. Kondek
 2. Jašurková
 3. Jurištová
 4. Szabová
 5. Floreková
 6. Gerátová
 7. Dufeková
 8. Bzdilíková
 9. Orieščiková
 10. Liptáková
 11. Sloviaková
 12. Krkošková
 13. Lajčáková
 14. Strýčková
 15. Čičková
 16. Chadimová
 17. Martiniaková a p. Martiniak
 18. Miková
 19. Kovaľová
 20. Martiniaková T.
 21. Jurgová
 22. Budošová
 23. Križková
 24. Rucková

 

 

Poslancom, v Rade školy, JUDr. Pajerovi a Ing. Larišovi za finančný sponzorský dar a sladkosti.

Pánovi Lajčákovi za krásny zážitok v podobe uskutočnenej besedy s hasičmi a praktických ukážok.

Spoločnosti Nestlé, ktorá v tomto školskom roku darovala 2 x sladkosti (Mikuláš, MDD).

 

Neznámemu darcovi, ktorý pri príležitosti MDD daroval našim deťom nové spoločenské hry.

 

Zároveň ďakujeme za aktívnu účasť pri zbere papiera, vďaka ktorému sa nám podarilo z časti zabezpečiť hygienické potreby pre Materskú školu.

 

 

 

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy na

školský rok 2021/2022

celý dokument k nahliadnutiu tu: