Aktuálne oznamy

 

Zápis detí do Materskej školy Milošová

Zápis detí do Materskej školy Milošová 445, Čadca na školský rok 2021/2022 bude prebiehať  od

 

 1.5.2021  do  20.5.2021

 

V zmysle školského zákona č. 245/2008 Z .z.

  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa do MŠ budú prijímať deti v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z.  a to :

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti od 3 rokov,
  • deti od 2 rokov budú prijaté iba za podmienok, ak nebude naplnená kapacita materskej školy,

 

  • rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude zaslané zákonnému zástupcovi dieťaťa do elektronickej schránky. Rodič, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku si rozhodnutie prevezme osobne od 28.6. 2021 do 30.6. 2021

Žiadosť je potrebné vypísať a dať potvrdiť detskému lekárovi, až potom priniesť späť do MŠ.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na stiahnutie

 

VYPÍSANÉ ŽIADOSTI VHODIŤ DO SCHRÁNKY MATERSKEJ ŠKOLY!!

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE BUDE MOŽNÉ PREVZIAŤ DO 15.06.2021 

Mgr. Margita Masnicová

riaditeľka školy