Aktuálne oznamy

Vážení rodičia, 

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy Milošová na školský rok 2019/2020 si môžete prevziať od pondelka 15.04.2019 v Materskej škole Milošová na druhom poschodí (trieda Mravčeky).

Riaditeľstvo MŠ

POĎAKOVANIE RODIČOM

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje rodičom za sponzorské dary v školskom roku 2018/2019.

p. Blažeková, Capeková - priebežné zabezpečovanie hygienických potrieb pre celú materskú školu v školskom roku 2018/2019 - mydlá, toaletný papier, vreckovky

p. Nečedová, p.Veselková, p. Ruceková - servítky, zubné pasty, vreckovky, 

p. Ruceková - pastelky pre deti

p. Nečedová - hračky pre deti

p. Kuricová - dekoračný šarkan - estetizácia chodby

p. Mravcová - CD rozprávky

p. Kubašková - kancelársky papier, ceruzky

p. Pokrývková - lopatky na sneh

p. Jašurková - farebné výkresy, pastelky, darčeky pre deti - háčkované kľúčenky, háčkovaný maskot triedy

p. Szabová - pomoc pri projekte Domestos, vrecká na mikulášske balíčky, látky na kreatívnu tvorbu

Mičkechová – potreby do triedy Myšky

Bzdilíková – papiere, výkresy

PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – člen Rady školy - občerstvenie, sladkosti pre deti

Judr. Jozef Pajer – člen Rady školy -  sponzorský dar pre potreby školy

Ďakujeme rodičom, ktorý majú snahu spoločne sa s nami zapájať do projektov, ktoré si vyžadujú nemalé úsilie a priniesli našej materskej škole pekné výhry pre VAŠE DETI. 

KOLEKTÍV MŠ

Vážení rodičia, 

ĎAKUJEME za sponzorské finančné príspevky, ktoré ste nám poskytli na obnovenie školskej záhrady, konkrétne na nákup hojdačiek, ktoré budú slúžiť pre VAŠE DETI. Zbierka pokračuje aj naďalej, v prípade záujmu prispieť na dobrú vec kontaktujte triedne pani učiteľky. 

 1. p. Jašurková 

 2. p. Tomčalová 

 3. p. Poláček 

 4. p. Gomolová 

 5. p. Jakubcová 

 6. p. Bojková 

 7. p. Liptáková 

 8. p. Mravcová 

 9. p. Kuricová 

10. p. Švábiková 

11. p. Veselková

12. p. Jurčíková 

13. p. Serdeľová 

14. p. Mičkechová 

15. p. Kupka 

16. p. Mravcová 

17. p. Blahutová

Veľmi si ceníme aj snahu rodičov, ktorí majú deti v materskej škole posledný rok a prispeli k zútulneniu prostredia MŠ. 

KOLEKTÍV MŠ 

Oznam a poďakovanie

V mesiaci október sa naša tridsaťšesťročná Materská škola Milošová 445 dočkala skvelej správy. Pán primátor Ing. Milan Gura nám oznámil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR ohľadom schválenia projektu na zníženie energetickej náročnosti budovy našej materskej školy.

Aj napriek snaženiu nášho vedenia, ale aj ochoty našich zamestnancov, ktorí v nutných prípadoch svojpomocne zvládali čiastočné rekonštrukcie, potrebovala naša materská škola nutné opravy a renovácie vyplývajúce z akútneho havarijného stavu.

Aj z tohto dôvodu bol už v roku 2017 predložený spomínaný projekt na zníženie energetickej náročnosti. Už zo samotného názvu vyplývajú následné plánované rekonštrukčné zmeny:

 - rekonštrukcia kotolne- výmena vykurovania tuhým palivom na plynové,

 -výmena okien,

 -kanalizácia,

 -exteriérové zateplenie budovy,

 -renovácia elektroinštalácie.

Celkové oprávnené nákladyna daný projekt boli v mesiaci október roku 2018 schválené vo výške 324 121,73 EUR. Z toho nenávratný finančný prostriedok EÚ a ŠR tvorí hodnotu 307 915,64 EURspolufinancovanie Mesta Čadca 16 206,09 EUR.

Z tohto dôvodu chceme poďakovať Mestu Čadca a pánovi primátorovi Mesta Ing. Milanovi Gurovi za prípravu, spracovanie a predloženie návrhu na spomínaný projekt.

Vďaka snahe zainteresovaných osôb sa teraz môžeme tešiť na plánovanú rekonštrukciu Materskej školy Milošová, ktorá sa má uskutočniť v priebehu mesiacoch aprílaž október v roku 2019.