Aktuálne oznamy

  

        O Z N A M

Poplatky za materskú školu na mesiac október 2022 sa vyberajú:

06.10.2022 ( štvrtok )

od 6,30 - 16,30hod.

Žiadame všetkých rodičov, aby zaplatili poplatok v uvedenom termíne.

       Ak dieťa bolo prítomné v materskej škole aspoň 1 deň v mesiaci, rodič je povinný zaplatiť čiastku 20,-€.

     Ak dieťa bolo neprítomné v materskej škole celý mesiac, rodič je povinný priniesť potvrdenie od lekára alebo vypísať čestné prehlásenie o neprítomnosti dieťaťa v materskej škole. Ak potvrdenie neprinesie alebo nevypíše čestné prehlásenie, je povinný zaplatiť čiastku 20,-€.

 

 

 

 

Schádzanie detí

ráno

6,30 hod.  – 6,45 hod.

  • deti zo všetkých tried budú v triede Včielky (prízemie) 

6,45 hod. – 7,30 hod.

  • deti z triedy Motýliky a Mravčeky sa budú schádzať na 1. poschodí v triede Mravčeky

7,30 hod. – 8,00 hod.

  • deti z triedy Motýliky sa budú schádzať na 2. poschodí vo svojej triede Motýliky.

 

popoludní 

16,00 hod. – 16,30 hod.

  • deti zo všetkých tried budú v triede Včielky (prízemie)

 

  

 

Zmena prevádzkových hodín Materskej školy Milošová

6,30 hod. - 16,30 hod.

Prosíme zákonných zástupcov priviesť dieťa najneskôr do 8,00. Budova Materskej školy sa o 8,00 zamyká!   

 

 

 

Začiatok školského roka 2022/2023

Oznamujeme zákonným zástupcom, že nástup detí do Materskej školy Milošová v školskom roku 2022/2023 je dňa 02.09. 2022. (piatok).

Zoznamy detí a rozdelenie detí do tried budú vyvesené dňa 02.09.2022 vo vestibule materskej školy.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

Papuče - vhodná obuv pre deti

Pyžamo - pre deti, ktoré sú do MŠ prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie

Náhradné veci do skrinky ( tepláky, legíny, tričko, spodné prádlo,...)

Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené  menom.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa

Vzhľadom k adaptačnému procesu novoprijatých detí, vás chceme poprosiť (len ak je to možné), aby ste s deťmi, ktoré doposiaľ nenavštevovali materskú školu Milošová, nastúpili až v pondelok, t.j. 05.09. 2022.

Ďakujeme za pochopenie. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti na stiahnutie: 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

  

 

 

  • Prilej olej a poteš seba aj prírodu

 

Prilej olej a poteš seba aj prírodu

Máte doma použitý  kuchynský olej? Doneste ho do materskej školy a prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu. Okrem dobrého pocitu, že prispievate k ochrane životného prostredia, škola dostane odmenu vo forme čistého slnečnicového oleja (6:1) a octu (1:1).

 

Ako zbierať olej:

  • Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (prehľadnej) plastovej fľaše a priniesť na zberné miesto v našej materskej škole.
  • Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín.

Aký druh oleja odovzdať:

  • Všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,...).
  • Kuchynské oleje, tuky po vyprážaní alebo fritovaní.
  • Oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji,...).

Nezbierajú sa minerálne, motorové a odpadové oleje!

Ďakujeme, že nám pomáhate rozmýšľať ekologicky!

Kolektív MŠ