Aktuálne oznamy

 

 

Deň učiteľov

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesto Čadca, sa

v utorok 28.03. 2023 uskutoční Slávnostná pedagogická rada. 

Z tohto dôvodu bude Materská škola Milošová 445, rovnako ako ostatné školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Čadca

ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

 

 

 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

RIADITEĽSTVO ZŠ U PRÍVARY 447, 022 01 ČADCA

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ PODZÁVOZ, 022 01 ČADCA

SRDEČNE POZÝVA RODIČOV A ICH RATOLESTI NA:

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

4 - 5. APRÍLA 2023

V ČASE OD 13,30 HOD. DO 16,30 HOD. 

V PRIESTOROCH ŠKOLY. 

viac info na stránkach základných škôl

 

 

  

 

    

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie 2023/2024

Zápis detí do materskej školy Milošová 445, 022 01 Čadca na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v čase :

od 01.05.2023  -  20.05.2023

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ju môžete stiahnuť z webovej stránky MŠ v čase zápisu.

Prednostne budú prijaté deti:

 1. podľa § 59 školského zákona č.245/2008 Z.z.budú prednostne prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.
 2. deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky a budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 

Ostatné podmienky prijímania detí:

 1. deti od 3 rokov veku, v postupnosti: najskôr deti 5 ročné, 4 ročné, 3 ročné
 2. deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu,
 3. deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy,
 4. podľa kapacitných možností materskej školy aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré majú osvojené hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (dieťa nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa).

O prijatí / neprijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka školy do 15.júna 2023. Rozhodnutia si rodičia,  zákonní zástupcovia detí, prevezmú osobne v MŠ podľa pokynov riaditeľky školy od 01.06.2023 do 15.06. 2023. 

Upozornenie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si musíte dať potvrdiť u lekára až od 01.05. 2023, nie skôr. Ďakujeme za pochopenie. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na stiahnutie tu: 

                               

                              Mgr. Zuzana Masnicová

                                  riaditeľka

                                                                        

 

   

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

  

 

 

 • Prilej olej a poteš seba aj prírodu

 

Prilej olej a poteš seba aj prírodu

Máte doma použitý  kuchynský olej? Doneste ho do materskej školy a prispejete k čistejšiemu životnému prostrediu. Okrem dobrého pocitu, že prispievate k ochrane životného prostredia, škola dostane odmenu vo forme čistého slnečnicového oleja (6:1) a octu (1:1).

 

Ako zbierať olej:

 • Po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (prehľadnej) plastovej fľaše a priniesť na zberné miesto v našej materskej škole.
 • Olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín.

Aký druh oleja odovzdať:

 • Všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový,...).
 • Kuchynské oleje, tuky po vyprážaní alebo fritovaní.
 • Oleje slúžiace ako nálev potravín (sardinky, olivy, syry, sušené paradajky v oleji,...).

Nezbierajú sa minerálne, motorové a odpadové oleje!

Ďakujeme, že nám pomáhate rozmýšľať ekologicky!

Kolektív MŠ