Aktuálne oznamy

 

Návrat do škôl aktualizovaný od 08.03.2021

Od pondelka 08.03.2021 je nutné do MŠ priniesť vypísané a podpísané tlačivo č.18927 - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov (na stiahnutie nižšie).Toto tlačivo je podmienkou nástupu do MŠ. 

 

Čestné vyhlásenie na stiahnutie tu:

 

Návrat do škôl k 08.03.2021 k nahliadnutiu tu:

 

 

 

Zápis detí do Materskej školy Milošová

Zápis detí do Materskej školy Milošová 445, Čadca na školský rok 2021/2022 bude prebiehať  od

 

 1.5.2021  do  31.5.2021

 

V zmysle školského zákona č. 245/2008 Z .z.

  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku k 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné

Prednostne sa do MŠ budú prijímať deti v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z.  a to :

  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti od 3 rokov,
  • deti od 2 rokov budú prijaté iba za podmienok, ak nebude naplnená kapacita materskej školy,

 

  • rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude zaslané zákonnému zástupcovi dieťaťa do elektronickej schránky. Rodič, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku si rozhodnutie prevezme osobne od 28.6. 2021 do 30.6. 2021

Žiadosť je potrebné vypísať a dať potvrdiť detskému lekárovi, až potom priniesť späť do MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie tu

 

Mgr. Margita Masnicová

riaditeľka školy