Aktuálne oznamy

 

    

Žiadame rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba priviesť najneskôr do 8,00 hod.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky.
 • V šatni sa NEZDRŽIAVAŤ VIAC AKO 10 MIN. a v max. možnej miere dodržiavať 2 metrové odstupy. 

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 • Papuče - vhodná obuv pre deti
 • Pyžamo
 • Náhradné veci do skrinky ( tepláky, legíny, tričko, spodné prádlo,...)
 • Vlastný plastový pohárik na pitný režim 
 • Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.
 • Ochranné rúško
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť vypísané a podpísané v prvý deň nástupu do MŠ.
 • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Dávame do pozornosti

 • Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a v školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
 • Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Odkaz na školský semafor: