Aktuálne oznamy

 

Naša snaha a úsilie stáli za to!! Kolektív MŠ Milošová ďakuje všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do projektu Domestos. Podarilo sa nám získať 2. cenu - sumu 1700 eur. Tešíme sa, že aj vďaka vám sa nám podarí aspoň sčasti zrekonštruovať naše staré umývárky pre vaše deti. Najväčšia vďaka patrí p. Szabovej a jej mame p. Kondekovej pri spolupráci so zbieraním účteniek.

KOLEKTÍV MŠ

 

 

P O Ď A K O V A N I E

Materská škola Milošová ďakuje kolektívu, rodičom a priateľom školy za sponzorské finančné dary, ktoré sú postupne použité na vybavenie a skrášlenie interiéru a exteriéru materskej školy po rozsiahlych rekonštrukčných prácach v MŠ – napr. položenie podlahovej gumy, žalúzie, koberce do tried, ...

p. Martiniaková               p. Lariš

p. Martiniak                  p. Pajer

p.Jašurková                   p. Rucková

p.Paláriková                   p. Jujeczka

p.Knežiková                   p. Kozáková

p.Švábiková                   p. Liptáková

p.Štetiar                      p. Veselková

p.Mičkechová                 p. Janková

p.Svoboda                     p. Janík

p.Jašurková                   p. riad. Masnicová

p.Targošová                   p. uč. Dufeková

p. Rebrošová                  p. uč. Vašková

p.Gerátová                    p. uč. Čimborová

p.Prívarová                    p. uč. Prívarová

p.Bzdilíková                   p. uč. Miková      

p.Metlická                    p. Zvercová

p.Ruceková                   p. Kuricová

p.Tomčalová                  p. Mitrengová

p.Poláková             

p.Repčíková             

 

Ď A K U J E M E

 

P O Ď A K O V A N I E

Kolektív Materskej školy Milošová 445 ďakuje za sponzorské dary v školskom roku 2019/2020.

p.Liptáková – kancelársky papier

p.Szabová – koberce, sáčky Mikuláš, baliaci papier, rolky, vianočné dekorácie, detské tašky

p.Jurčíková – detské CD

p.Poláková – prefotenie farebných blahoželaní pre deti, kancel. papier

p.Čičková – CD rozprávky, kancelárske papiere

p.Križek – kancelársky papier

p.Kucharčíková – puzzle

p.Švábiková – drevená kuchynka, riady do kuchynky, interaktívne pero s kartičkami

p.Jašurková – far. papiere, pastelky, lepy, veľké papiere, závesy, háčkovaný mravec, dekoračné ozdoby

p.Bzdiliková – koberce

p.Jurištová – živý stromček

Švík – koberecdo triedy 5 – 6 ročných detí

p.Blahuta – CD, DVD

p.Blahutová – hračky pre deti

 

Ď A K U J E M E