Kontakt

Adresa

Materská škola Milošová
Milošová 445
02201 Čadca

Telefón

041 / 433 41 93

E-mail

ms.milosova@gmail.com

Zriaďovateľ

Mesto Čadca