Plán aktivít pre školský rok 2018/2019

September

Stretnutie s rodičmi.

Projekt: Ja a Ty, to sme my – Včielky, Mravčeky, Motýliky a Lienky

Projekt: Želkova škôlka - priblížiť, pripomínať- Deň železničiarov

Deň na bicykli do MŠ - hry na dopravnom ihrisku.

Ako Emilko stretol Emilka - príbehy s testom, vedomostné zručnosti o dopravnej výchove

Zdravá dobrota - Mlieko - svetový deň mlieka v MŠ.

Život na salaši - chov oviec, život pastierov, výroba syrov

Lesník v MŠ - práca lesníka, vysádzanie stromčekov

Maľovanie pre radosť - experimentovanie s farbami na potravinovú fóliu

Október

Lesné zvieratká - návšteva ježka v našej Materskej škole

Projekt: Výstava plodov našich záhrad - ovocie, zelenina

Projekt: Zdravá výživa - zdravá dobrota – význam mlieka, zeleniny, ovocia vo vývine človeka, aké ovocie a zeleninu konzumujeme každý deň v MŠ

Aktivita: Deň mlieka, Deň jablka

Projekt: Úcta k starším - medzinárodný deň starších osôb, deň starých rodičov

Spoznávame sa cez Skype - spoznávanie detí pomocou IKT technoloógií Skype s deťmi s českej materskej školy Šance

Šarkan letí - výroba šarkana deťmi do českej materskej školy Šance

Projekt: PROXÍK - práca s financiami

November

Deň MŠ - 4.11 - zábavné aktivity pre deti

Drogová prevencia v MŠ - príbehy Čo sa raz stalo, nezdravé potraviny

Sladkosti závislosťou - príbehy s poučením o nezdravých potravinách, prevencia voči drogám

Prvá pomoc - ako privolať záchrannú zdravotnú službu 155 (112)

Imatrikulácia - vítanie nových detí v materskej škole

November na dedine - páranie peria, tancovačky, zvyky, Katarína, Ondrej

Deň materských skôl - Deň otvorených dverí, harmonogram denných aktivít

Mestskí policajti - beseda

December

Projekt: Kým zaznejú zvony čarokrásných Vianoc

Aktivita: Mikuláš, list Ježiškovi, Darček pre radosť kamarátovi, oslavujeme koniec roka, výroba vianočnej pohľadnice deťom do MŠ Šance

Zvyky, tradície - Barbora, Mikuláš, Lucia, Štedrý deň, spievanie kolied, vianočné príbehy

Oslava Nového roka, pripomenieme si vznik SR

Január

Projekt: Zimné hry

Aktivita: Hrať sa dá aj na snehu - pozorovanie stôp zvierat v snehu, otužovanie, farbenie snehu, stavanie snežných stavieb..

Starostlivosť o vtáčiky v zime - vtáčia búdka, Ako žijú zvieratká v zime

Zimná olympiáda - zimné disciplíny

Spoznávame našu krajinu - Bratislava hlavné mesto, sidlo prezidenta

Február

Projekt: Fašiangy, Turíce - Fašiangový karneval - fašiangový ples

Fašiangy, Turíce - zvyky, tradície - pečieme šišky, fánky

Spoznávame náš región - košikárstvo, drotárstvo

Marec

Projekt: Rozprávkový mesiac o knihách, divadle a bábkach - vytváranie kladného vzťahu ku knihe

Aktivita: Moja obľúbená kniha, Hráme sa s rozprávkou, Nakresli rozprávku, Básničkovo, 

Svetový deň knihy, Putovné vrecúško, Maľované čítanie, Hodina čítanie v ZŠ, Deň s Andersenom,

Popoludňajšie čitateľské aktivity

Návšteva knižnice: využívať knižno-informačné služby, podujatia – Môj rozprávkový svet,

Jazýček môj ohýbaj sa!

Veľká noc a jarné zvyky - vynášanie Moreny, šibačka, maľovanie vajíčok, vítanie jari

Deň učiteľov - úcta k učiteľovi

Apríl

Apríl, mesiac lesov - spoznávame les, zvieratá, stromy

Svetový deň kultúrneho dedičstva - ľudové nástroje, ľudová muzika

Deň Zeme - chránime životné prostredie - jarné upratovanie, separovanie, sadenie do minizahrádok, pozorovanie a bádanie života na lúke

Svetový deň vody - voda je život, neplytvať s vodou

Návšteva MŠ Šance - zábavné predpoludnie v novej školskej záhrade v MŠ Šance

Máj

Projekt: Deň rodiny, deň matiek - úcta k rodičom

Májové zvyky - stavanie a váľanie mája, zábava, hry

Pohybom ku zdraviu - cvičenie vonku podľa hudby, túra, výlet na bicykli s rodičom, prechádzka, hry, turistika, cyklotrasy

Deň hasičov - podujatia s hasičmi, deň otvorených dverí na hasičskej stanici

Poldeň s dopravnou políciou - beseda

Výlet na Megoňky - spoločný výlet s MŠ Šance v rámci spolupráce 

Spoločné fotenie - tablo

Jún

Projekt: Deti a svet – MDD – Deň hier, súťaží, diskotéka, Deň športu

Športová olympiáda - deň súťaží

Poldeň s mestskou políciou - aktivity na dopravnom ihrisku

Deň otcov

Rozlúčka s predškolákmi

Kam na výlet v lete - výlet s rodičmi, opekačka.

Plán aktivít je orientačný, akcie sa môžu počas školského roka dopĺňať alebo presúvať a priebežne upravovať.