Fotoalbum

Školský rok 2018/2019

"Ponožková výzva" - medzinárodný deň Downovho syndrómu