Fotoalbum

Školský rok 2018/2019

Lesník v MŠ - spoznávanie a vysádzanie stromčekov, starostlivosť o vtáčiky v zime