Aktuálne oznamy

 

  

2% dane pre vaše deti 

Občianske združenie "Štvorlístok Milošová"

Ďakujeme rodičom a priateľom Materskej školy Milošová 445, ktorí sa rozhodnú darovať 2% dane našej Materskej škole. Tlačivá na poukázanie 2% dane sú k dispozícií v šatňových skrinkách, na tabuli vo vestibule alebo u p. učiteliek na triedach.

Ak disponujete vlastným tlačivom - potrebné údaje:

Obchodné meno (názov): Štvorlístok Milošová

IČO: 54481520 

ĎAKUJEME