Plán aktivít pre školský rok 2023/2024

September

 

·      Fotenie na tablo 

·      Medzinárodný deň finančnej gramotnosti – Proxík 08.09. – projekt na CD, aktivity, pracovné listy

·      Ďeň železníc - Deň na železnici, správanie sa v blízkosti železnice formou CD, knihy...

·      Experimentovanie s farbami – kreslenie na fóliu na šk. dvore

·      Na bicykli do MŠ

·      Deň mlieka na školách 25.09.

 

Október

·      Pasovanie na škôlkára

·      Október – mesiac úcty k starším

·      Svetový deň  zvierat – 04.10. – starostlivosť o zvieratá, akým spôsobom zvieratá obohacujú náš život, ich nezastupiteľná úloha v spoločnosti

·      Svetový deň umývania rúk – 15.10. – aktivity z projektu Domestos

·      Žijme zdravo - buďme zdraví – aké ovocie a zeleninu konzumujeme každý deň v MŠ. 16.10. – Svetový deň potravy – význam potravy pre život človeka

·      Ako byť zdraví – zdravo sa stravujeme, športujeme, cvičíme, dodržiavame pitný režim, chodievame na prechádzky – prevencia voči obezite, Veselé pondelky – cvičenie s hudbou

·      Svetový deň stromov – 20.10.

·      Tvorivé dielne v jeseni – výstava prírodnín , tvorenie z jesenných plodov

·      Šarkaniáda – púšťanie šarkanov

 

November

·      Deň MŠ – 04.11. – tvorivé aktivity, hry, súťaže pre deti

·      Svetový deň behu 05.11.  aktivita na školskom dvore alebo ihrisku

·      Bubnovačka v MŠ – ochrana detí pred násilím

·      Čisté zúbky – spolupráca s dentálnou hygieničkou

·      Svetový deň pozdravov  – 21.11. milý úsmev, pohľad do očí,  zdvorilostné frázy – spolupráca s českou MŠ – pozdrav do ČR

·     ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok´´ - projekt zameraný na seniorov

·       Korčuľovanie na ľade

 

 

December

·      Kým zaznejú zvony čarokrásnych Vianoc – zvyky, tradície

·      Mikuláš - V mš spoločne očakávame návštevu Mikuláša

·      List Ježiškovi

·      Vianočná pekáreň – pečenie vianočného pečiva.

·      Vianočné tvorivé dielne

Január

 

·      Traja králi  - ľudové zvyky a tradície, Nový rok

·      Zimná olympiáda – športové aktivity a súťaže

·      Zimné hry a radovánky – základy lyžovania, otužovanie, farbenie snehu, stavanie stavieb zo snehu

·      Zvieratá v zime – starostlivosť o zvieratá, vtáky v zime, prikrmovanie

·      Farebný svet – dúhový týždeň - farebný týždeň – každý týždeň iná farba oblečenia

Február

·      Fašiangy, Turíce – detský karneval

·      Fašiangové zvyky a tradície – pečenie šišiek

·      Európsky deň čísla 112 – privolanie pomoci

·      Deň sv. Valentína 14.2. – Výroba Valentínky.

·      Prvá pomoc – ako privolať záchrannú zdravotnú službu 155 (112)

·      Červený kríž – poskytnutie prvej pomoci

Marec

·      Rozprávkový mesiac

·      Moja obľúbená kniha – čítanie z obľúbenej rozprávkovej knihy, 

·      Divadlo očami detí – tvorivá dramatika, improvizácia, hranie rolí

·      Svetový deň poézie – 21.03.  - Jazýček môj ohýbaj sa – školské kolo v prednese poézie a prózy

·      Návšteva školskej a mestskej knižnice

·      Inakosť je normálna – Medzinárodný deň Downovho syndrómu – 21.03. - Ponožková výzva

·      Deň vody – 22.03.  – Voda je život – hry a aktivity s vodou – týždenný projekt

·      Hodina čítania v ZŠ Prívary

·      Andersenov večer  - večerné čítanie

·      Veľká noc a jarné zvyky – Morena, vítanie jari,

·      maľovanie vajíčok, veľkonočné vinše

·      Pletenie korbáčov

Apríl

·      Svetový deň zdravia – 07.04. – beseda, rozhovor, fyzioterapeut v MŠ

·      Apríl – mesiac lesov – Lesník v MŠ – tvorivé aktivity v spolupráci s lesníkom

·      Deň Zeme – 22.04.  jarné upratovanie, sadenie semienok, tvorba minizahrádok, separovanie, bádateľské aktivity na lúke a v záhrade

·      Medzinárodný deň tanca 29.04. – Tanec je radosť: oslava tanca, rôzne tanečné formy, tanečná improvizácia, radosť z hudby, tanec ako liek

Máj

·      03.05. Medzinárodný deň Slnka – zdroj tepla a svetla, oblečme sa do jasných farieb, detská predstava „Ako vyzerá Slnko“, kreslenie, spev, vedomostný kvíz

·      04.05. Deň hasičov – spolupráca s hasičmi – ukážka náročnej práce

·      Poldeň s dopravnou políciou - beseda

·      Májové zvyky a tradície – Stavanie a váľanie mája, oslava a zábava, ľudové piesne, ľudové nástroje

·      Deň matiek - výroba darčekov

·      Svetový deň rodiny – 15.05.  - kultúrny program detí, spoločná opekačka s rodičmi  

·      Pohybom ku zdraviu – 10.05. Medzinárodný deň pohybu-  cvičenie s hudbou na školskom dvore, prechádzky do okolia MŠ, pohybové hry

·      Medzinárodný deň mlieka – 19.05.  adoptuj kravičku

·      Spoločné fotenie tried, tablo

 

Jún

·      MDD – zábavné hry pre deti, diskotéka

·      Bosonôžka - športová olympiáda – cvičenia na stanovištiach, športový deň

·      Poldeň s mestskou políciou – hry na dopravnom ihrisku, dopravné aktivity

·      Deň otcov – básne a darčeky pre otcov, PL Čo viem o svojom ockovi

·      Rozlúčka s predškolákmi – rozlúčka s kamarátmi, pani učiteľkami, spoločné hry a zábava

.      Cesta rozprávkovým lesom – rozprávkové disciplíny

 

Plán aktivít je orientačný, akcie sa môžu počas školského roka dopĺňať alebo presúvať a priebežne upravovať.